Výstavba inženýrských sítí:  vodovodů, kanalizací, plynovodů, optických kabelů

Kompletní modernizace pozemních komunikací

Modernizace železničních tratí

Výstavba, obnova a odbahňování rybníků, čištění vodních toků, stavby hrází a jezů

Výstavby a rekonstrukce mostů a propustků

Kompletní demolice objektů

Rekonstrukce lesních cest

Autodoprava, zemní práce

Odpadové hospodářství: ukládání a další využití odpadů

Lesní hospodářství, zpracování dřeva

Řízené a neřízené protlaky

Svařování:  Firma Tiga s.r.o. disponuje specializovaným týmem pracovníků se zaměřením na svařováním nerezových materiálů, Inconelů a barevných kovů. Specializujeme se na svařování metodou TIG, která tvoří majoritní objem naší svarové produkce. Samozřejmě disponujeme i technologiemi MIG/MAG, MMA.

Potrubní systémy: Zajišťujeme generální dodávky potrubních systémů. Specializujeme se na dodávky trasováním složitých potrubí především menších dimenzí. Máme rozsáhlé zkušenosti s kompletním sortimentem dodavatelů Swagelok, Parker. Jsme schopni na přání zákazníka provést optimální trasování bez podrobné výrobní dokumentace. Díky velkému množství přípravků a zařízení pro trasování potrubí jsme schopni provést potrubní vedení i v místech velmi stísněných a nepřístupných.

Výměníky:  Zajišťujeme dodávky specializovaných potrubních výměníků. Disponujeme vybavením a know-how pro výrobu spirálového potrubí. Vyrábíme trubkovnicové výměníky, koaxiální výměníky. Většina naší produkce jsou kusové výměníky dle výrobní dokumentace zákazníka. Jsme ovšem schopni komplexních návrhů dle specifikace vstupních požadavků.

Komplexní technologické systémy:  Zajišťujeme komplexní dodávky technologických celků strojních zařízení, elektro zařízení a zařízení pro vědu a výzkum. Díky diverzitě dílčích aktivit f. Tiga s.r.o. jsme schopni realizovat generální dodávky technologických systémů včetně stavební části, tedy stylem „Na klíč po předání zelené louky“