• Řidič NA
  • Strojník bagru
  • Stavební dělník
  • Projektant oboru strojírenství