Září – Říjen 2022
Rekonstrukce auly Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, akce na které jsme byli zhotovitelem bouracích a demoličních prací.